BIO-info (en)

Category: 2016 – Week 36

Fra toppen: First week as Head of Department

I have now been Head of Department at bio for a week. I looked very much forward to start, and I have not been disappointed. On the contrary. I have received a very warm welcome, and I already now see that bio consist of a large group of highly motivated employees and I see that we have many exciting activities both with research and education, and not the least innovation. We are the largest, and in my opinion, most important, department at the University of Bergen. We generate knowledge and innovations that are crucial for the development of society, both locally, nationally and globally. Bio is relevant and we deliver! It makes me humble to think about the large responsibility that follows my position. And I see a great potential for bio to contribute even stronger in the future to solve the large societal challenges ahead of us, through its strong education and research activities, both within basic and applied biology.

I am even more motivated for the job now than I was when I accepted the offer. That is a good sign, and a result of all I have learned and experienced during the last weeks. I will have to spend a lot of time ahead to gain more insight into the scientific areas of bio and its routines. The most important for me will nevertheless be to get to know all of you better. My basic philosophy as head of department is that we work best as a team when we stand united, respect each others scientific areas, personalities, challenges, ambitions and dreams. I will therefore spend as much time as possible in the future to get to know you, so please stop me in the hallway and tell me what you are doing today, come to my office and tell me what occupies you and about your latest triumph. Invite me to scientific or strategic discussions. Don’t be afraid to contact me.

Everything can be improved, and I wouldn`t have done my job properly if I didn’t do what I can to get bio to work even better than today. Such processes, whether they are about working conditions, external financing, bio`s economy, supervision of PhD students, organizing of bio`s research groups, to mention a few, have to be conducted in close dialogue with all that are relevant. Many heads think better than one, and bio is completely depending on the involvement from all of us to find the best solutions.

I have, without doubt, my errors and shortcomings. I can think too loud, say the wrong things at the wrong time, be to short-thinked, or long-thinked, make decisions on a too weak foundation, I am confused, I talk to much and for too long, and surely have many other limitations. Don`t be afraid to tell me if you think I am wrong. Don`t be frustrated over long without telling me. I need constructive inputs, so that I also can improve in my job.

I am proud of being head of department at bio. I should not take the honor of anything, it should be brotherly and sisterly divided among all of you when we achieve successes, whether they are small or large. We shall celebrate each other, across scientific areas and area of work. I want us to be a team, at all levels, from how we are organized and works administratively, how we achieve groundbreaking scientific results, and how we educate even better and more knowledgeable students. I look forward to the continuation together with all at bio.

Ørjan

images

Tribute for Curt Endresen

Det var med stort vemod vi mottok beskjeden om at Curt Endresen var gått bort 25. august 2016, 74 år gammel. Han har betydd mye for mange studenter og kollegaer på de stedene han har hatt sitt virke. Før han begynte med forskning på fisk hadde han 21 års fartstid fra Det medisinske fakultet, Avdeling for mikrobiologi og immunologi. Forskningen i disse årene omfattet særlig humanpatogene virus og immunologi. I 1985 hadde han en viktig rolle som nestleder, sammen med primus motor Kjell Kleppe, da Felleslaboratorium for bioteknologi ble opprettet. Årene som fulgte var en pionertid for etablering av moderne molekylærbiologiske metoder innen ulike felter, og ble kimen til opprettelsen av ulike forskningssentra i Bergen seinere. Da Kjell Kleppe døde i 1988 overtok Curt Endresen som styrer. I 1990 flyttet Felleslaboratorium for bioteknologi fra lokalene på Haukeland inn i det nybyggede Høyteknologisenteret på Marineholmen. Etter kort tid i disse lokalene ble Curt Endresen ansatt som professor i Fiskehelse, og avdelingen som han da ble leder for ble lagt under Institutt for fiskeri- og marinbiologi. Allerede fra tiden ved Felleslaboratorium for bioteknologi engasjerte han seg i fiskesykdommer, vaksineutvikling og fiskens immunsystem, i nært samarbeid med forskere i vaksinefirmaet Norbio. Koblingen med private aktører i akvakulturnæringen har seinere blitt viktigere og viktigere. Fiskehelsestudiet som ble bygd opp de neste årene økte i popularitet. Etter hvert ble søknaden større enn antallet studenter som kunne tas opp hvert år. Curt Endresen var en populær veileder for hovedfagstudenter og doktorgradsstudenter, og som foreleser på kurs. Hans spesialfelt var immunologi og virologi. Han var også sakkyndig i rettsaker som omfattet vaksinebivirkninger på mennesker, og han hadde samarbeid med forskere på Haukeland universitetssykehus om allergi mot fisk. Mange stipendiater har avlagt sin doktorgrad i fiskehelserelaterte problemstillinger i årenes løp. Curt Endresen bød på seg selv og var svært godt likt av studenter og kollegaer. De trengte ikke å være redd for å komme med spørsmål til han, og han hadde alltid et svar. Han var raus når det gjaldt å unne andre æren for forskningsresultater. Internasjonale kontakter uttalte sin faglige respekt for han. Selv sa han litt spøkefullt at han skulle ønske at han var blitt historiker eller noe lignende i stedet. Det kostet å holde tritt med den rivende utviklingen innen de forskningsfeltene han engasjerte seg i. Han viste et dypt engasjement for hver og en, noe som kunne være krevende i et forskningsmiljø hovedsakelig basert på eksterne midler, usikkerhet og stadig jag etter nye prosjekter. Desto mer vil vi takke ham for at han tok spranget fra forskningsfronten innen medisinsk forskning og gikk inn for oppbyggingen av fiskehelsemiljøet i Bergen. Curt Endresens iver i å ta i bruk moderne genteknologiske metoder har vist seg å være riktig. I dag er mye av sykdomsdiagnostikken på fisk basert på slike metoder, drevet av laboratorier i regi av tidligere fiskehelsestudenter fra Bergen. Genteknologien har også revolusjonert identifiseringen og karakteriseringen av nye sykdomsfremkallende mikroorganismer som stadig dukker opp i forbindelse med oppdrettsnæringen. I kombinasjon med den brede kompetansen ved Institutt for biologi har profesjonsstudiet i fiskehelse blitt en suksess.

Curt var en familiekjær  mann med stor omtanke for sine barn og barnebarn. Huset deres i Fyllingsdalen bygde han i stor grad selv. I det siste har han ofret alt for sin syke kone.

Som vert var han en framifrå kokk og var lykkelig når han kunne servere sine venner bakalao.

Curt Endresen gjorde et uutslettelig inntrykk på oss som omgikk han og han vil bli husket med gode minner og stor respekt.

For kollegaer og tidligere studenter ved Universitetet i Bergen

Ivar Hordvik og Dag E. Helland

Curt

Welfare, HR and HSE – Week 36

You may now find information on courses the HSE section will arrange the fall semester 2016 at the HSE-gateway.

Day course in radiation protection. In Norwegian October 18th, 09.00-15:30, and in English October 19th, 09:00-15:30.

Day course in waste disposal. October 26th, 09:00-14:30. Sign up and read more here (under “Avfallshåndtering”).

Half day course for new employees in the laboratory. October 5th, 09:00-12:00. Read more here.

First Aid at the Laboratory. In Norwegian November 3rd, 09:00-15:00, and in English November 4th, 09:00-15:00.

 

New employees

Maren Bjerkeset

Maren Bjerkeset is temporarily employed as a department engineer from Semptember 1st 2016, in the research group Fish immunology.

 

Ståle Ellingsen

Ståle Ellingsen is employed as an associate professor in fish anatomy from September 1st 2016, in the research group Marine developmental biology.


Marlene Hitland

Marlene Hitland is our new office apprentice employed from June 26th, 2016.


Anne Bjune

Anne Elisabeth Bjune is employed as an associate professor in quaternary palaeoecology from August 1st 2016, in the research group EECRG.

New publications – Week 36

Stian Aspaas, Ellen Sofie Grefsrud, Anders Fernö, Knut Helge Jenssen, Henrik Trengereid and Ann-Lisbeth Agnalt. An enriched environment promotes shelter-seeking and survival of hatchery-produced juvenile European lobster (Homarus gammarus). PLoS ONE 11(8): e0159807. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0159807

Døskeland I, Imsland AKD, Fjelldal PG, Stefansson SO, Roth B, Eriksen KE, Mikalsen B, Handeland S(2016) The effect of low temperatures and photoperiods on growth and vertebra morphometry in Atlantic salmon. Aquacult Int  24:1421–1434  http://dx.doi.org/10.1007/s10499-016-9999-7

Haberle V, Lenhard B (2016) Promoter architectures and developmental gene regulation. Seminars in Cell & Developmental Biology 57:11-23 http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2016.01.014

Imsland AK, Reynolds P, Eliassen G, Hangstad TA, Jonsdottir OD, Elvegård TA, Lemmens SCA, Rydland R, Nytrø, AV(2016) Investigation of behavioural interactions between lumpfish (Cyclopterus lumpus) and goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris) under controlled conditions. Aquacult Int 24:1509–1521 http://dx.doi.org/10.1007/s10499-016-0008-y