BIO-info (en)

Category: Uncategorized

Jubilee

Professor T. Frede Thingstad, Institute of Biology, University of Bergen turns 70 on December 21st, 2016 and will soon retire. On that occasion, the research environment in Bergen will honor Frede for his pioneering research by arranging an open scientific seminar on December 2nd from 10:00-15:00 at VilVite.

Frede is one of the world’s leading researchers in marine microbial ecology, and his work on the design of conceptual and mathematical models of the microbial food webhas had great impact on the research field. In 1983, he was central in shaping the concept “The Microbial Loop” which led to a paradigm shift in the field, and in 1997 he launched “Killing- the-Winner” as a key concept for analyzing the relationship between processes and participants in the marine microbial food chain .

To honor Frede, we have invited four internationally renowned scientists and challenged them to elucidate Frede’s work from different perspectives. These researchers are:

  • Farooq Azam (Scripps Institution of Oceanography): Marine microbiology
  • Forest Rohwer (San Diego State University): Molecular ecology and “omics”
  • Christiane Lancelot (Université Libre de Bruxelles): Ecosystem models and theory
  • Dag O Hessen (University of Oslo): General biology and evolution

Frede Thingstad

Job opportunities – Week 38

Vacancies for researcher positions in Tromsø

One employment will be by the Insitute of Marine Research (IMR) and deals with population studies of seals. Read more about the position here.

Another employment will be by the Norwegian Polar Institute under the section for environmental toxins. Read more about the position here.

Vacancy in Bangor, UK

There is an employment as a lecturer in Molecular Ecology and Genomics in Bangor, UK available. Read more here.

Tribute for Curt Endresen

Det var med stort vemod vi mottok beskjeden om at Curt Endresen var gått bort 25. august 2016, 74 år gammel. Han har betydd mye for mange studenter og kollegaer på de stedene han har hatt sitt virke. Før han begynte med forskning på fisk hadde han 21 års fartstid fra Det medisinske fakultet, Avdeling for mikrobiologi og immunologi. Forskningen i disse årene omfattet særlig humanpatogene virus og immunologi. I 1985 hadde han en viktig rolle som nestleder, sammen med primus motor Kjell Kleppe, da Felleslaboratorium for bioteknologi ble opprettet. Årene som fulgte var en pionertid for etablering av moderne molekylærbiologiske metoder innen ulike felter, og ble kimen til opprettelsen av ulike forskningssentra i Bergen seinere. Da Kjell Kleppe døde i 1988 overtok Curt Endresen som styrer. I 1990 flyttet Felleslaboratorium for bioteknologi fra lokalene på Haukeland inn i det nybyggede Høyteknologisenteret på Marineholmen. Etter kort tid i disse lokalene ble Curt Endresen ansatt som professor i Fiskehelse, og avdelingen som han da ble leder for ble lagt under Institutt for fiskeri- og marinbiologi. Allerede fra tiden ved Felleslaboratorium for bioteknologi engasjerte han seg i fiskesykdommer, vaksineutvikling og fiskens immunsystem, i nært samarbeid med forskere i vaksinefirmaet Norbio. Koblingen med private aktører i akvakulturnæringen har seinere blitt viktigere og viktigere. Fiskehelsestudiet som ble bygd opp de neste årene økte i popularitet. Etter hvert ble søknaden større enn antallet studenter som kunne tas opp hvert år. Curt Endresen var en populær veileder for hovedfagstudenter og doktorgradsstudenter, og som foreleser på kurs. Hans spesialfelt var immunologi og virologi. Han var også sakkyndig i rettsaker som omfattet vaksinebivirkninger på mennesker, og han hadde samarbeid med forskere på Haukeland universitetssykehus om allergi mot fisk. Mange stipendiater har avlagt sin doktorgrad i fiskehelserelaterte problemstillinger i årenes løp. Curt Endresen bød på seg selv og var svært godt likt av studenter og kollegaer. De trengte ikke å være redd for å komme med spørsmål til han, og han hadde alltid et svar. Han var raus når det gjaldt å unne andre æren for forskningsresultater. Internasjonale kontakter uttalte sin faglige respekt for han. Selv sa han litt spøkefullt at han skulle ønske at han var blitt historiker eller noe lignende i stedet. Det kostet å holde tritt med den rivende utviklingen innen de forskningsfeltene han engasjerte seg i. Han viste et dypt engasjement for hver og en, noe som kunne være krevende i et forskningsmiljø hovedsakelig basert på eksterne midler, usikkerhet og stadig jag etter nye prosjekter. Desto mer vil vi takke ham for at han tok spranget fra forskningsfronten innen medisinsk forskning og gikk inn for oppbyggingen av fiskehelsemiljøet i Bergen. Curt Endresens iver i å ta i bruk moderne genteknologiske metoder har vist seg å være riktig. I dag er mye av sykdomsdiagnostikken på fisk basert på slike metoder, drevet av laboratorier i regi av tidligere fiskehelsestudenter fra Bergen. Genteknologien har også revolusjonert identifiseringen og karakteriseringen av nye sykdomsfremkallende mikroorganismer som stadig dukker opp i forbindelse med oppdrettsnæringen. I kombinasjon med den brede kompetansen ved Institutt for biologi har profesjonsstudiet i fiskehelse blitt en suksess.

Curt var en familiekjær  mann med stor omtanke for sine barn og barnebarn. Huset deres i Fyllingsdalen bygde han i stor grad selv. I det siste har han ofret alt for sin syke kone.

Som vert var han en framifrå kokk og var lykkelig når han kunne servere sine venner bakalao.

Curt Endresen gjorde et uutslettelig inntrykk på oss som omgikk han og han vil bli husket med gode minner og stor respekt.

For kollegaer og tidligere studenter ved Universitetet i Bergen

Ivar Hordvik og Dag E. Helland

Curt

Writing course – Week 25

Writing course   It will be new writing course in September 21th for researchers who want to write feature articles, blog posts and the popular science texts. All researchers at the University of Bergen, including candidates, are welcome to apply space on this course. Deadline August 31th: More information and  og registration form on the employee side (Norwegian)

Ocean conference – Week 23

Ocean Outlook conference will be hold in Bergen 19-21 of April 2017. Ocean Outlook is a project supported by the Norwegian Centre for International Cooperation in Education that aims to strengthen the transatlantic bonds between marine research and educational centers in Bergen and in the US. Leaflet about the conference can be downloaded here: OO-Fellowships2017 and SAVE the DATE…

Tribute for Magnar Aksland

Magnar got his Cand. Real. degree in mathematics in 1971, and was the following year employed as a scientific assistant at the University of Bergen. Here, he was also employed as a university lecturer at the Institute of Mathematics (1973-1975). Further on, Magnar was employed at the Department of Fisheries Biology at UiB from 1975, where he worked as an associate professor until he retired with age pension in 2012.

Magnar was the mathematician at the Institute, and taught the heaviest subjects within modern fisheries biology, where measurements of the populations, age distribution, natural mortality and more were connected in a mathematic virtual population that can be studied in a model tool. Today, computers are able to calculate the conditions of this population with ease, in order to find a sustainable extraction, which forms the foundation of today’s quota.

Magnar was a stringent mathematician, and he taught one of the most important courses in classic fisheries biology: population monitoring. Here, methods of acoustic, trawl cruises, tagging of fish etc were mediated, often with a lot of formulas, including the statistical apparatus behind the modern survey design.

Scientifically, Magnar contributed to the field of biomass measurement of fish on a more fundamental level. He often argued in favor of introducing new technology at an early stage, and this attitude had a great beneficial impact both for the research and for the fishing industry.

Magnar was a competent programmer, who swore to his Macintosh machine, and to pure C programming. The last ten years, he regained interest for acoustics, as he could read raw-digitalized echo signals from split-beam echo sounders with his new Mac. Here, he developed new, interesting methods combining single fish counting and echo integration, which is still not in use on expeditions. Further on, he calculated the statistical benefit and increase in precision, by using multi-beam echo sounders on patches of schooling fish in an elegant way. This is now to be expanded and published by younger scientists.

When Magnar retired with age pension in 2012, he was still in very good shape and we all expected him to hike in the mountains for years to come.

Sadly, this was not the case.

Friends and colleagues at UiB and IMR in Bergen would with this like to shine light on Magnar’s memory.

Egil Ona (IMR/UiB)

Magnar Aksland